+45 71 99 70 79 kontakt@wecademy.dk

Velliv Foreningen præsenterede

Blev afholdt d. 6. december 2023 klokken 09.30-12.00

Forskellige hjerner på arbejde

 

Hvordan bliver det normalt, at vi er forskellige? Neurodiversitet på det danske arbejdsmarked.

Nedenfor har du mulighed for at se eller gense webinaret

Forskellige hjerner på arbejde

Se eller gense webinaret her

Tema 1 – Op og ned i diagnoserne

Tema 3 – Onboarding og konkrete redskaber

Tema 2 – Det neurodiverse arbejdsmarked

Tema 4 – Dagligdagen og god ledelse

Velliv Foreningen

De neurodivergente udgør 15 procent af den danske arbejdsstyrke

3.000.600 danskere havde i august et lønmodtagerjob. Det er rekordhøjt. Arbejdspladserne kæmper for at få kvalificeret arbejdskraft. Neurodivergente er et paraplybegreb for et bredt spektrum af diagnoser lige fra autisme, ADHD, til angst og ordblindhed, og det vurderes at omfatte cirka 15 procent af arbejdsstyrken.

Neurodivergente kan sagtens rummes i en virksomhed, men det stiller krav til lederskabet. Til gengæld er der store gevinster at høste både i forhold til innovation og virksomhedens bundlinje, og så er tydelig og inkluderende ledelse også til gavn for de neurotypiske ansatte.

Forskellige hjerner på arbejde

Social rapportering

Fra udgangen af 2024 kommer der krav om ESG-rapportering for store virksomheder, og senere de mindre virksomheder, så flere virksomheder skal og vil tage et socialt ansvar. ESG står for Environmental, Social and Governance og samler forhold i en virksomhed, der vedrører miljø-, sociale og ledelsesmæssige aspekter. S’et i ESG handler om de sociale forhold i en virksomhed. Hvordan virksomheden lever op til menneskerettigheder, sikkerheds- eller sundhedspolitik, og at virksomheden ansætter mangfoldigt og styrker lighed og inklusion er også en faktor, når man vurderer S’et i ESG. 

Forskellige hjerner på arbejde

Flere voksne med ADHD

I de senere år ser vi at flere voksne får konstateret ADHD end tidligere. Sundhedsdatastyrelsen viser, at i de seneste ti år – fra 2013-2023 – er antallet af personer i behandling med ADHD-medicin steget fra knap 40.000 til 86.000. Blandt voksne fra 25-65 år er der tale om en tredobling. Salget er gået op for næsten alle aldersgrupper i 2022 sammenlignet med året før, men det er blandt voksne, at udviklingen er størst. Over de seneste ti år er andelen af voksne mellem 45-64 år, der får ADHD-diagnosen, steget med 248 procent.

Webinarets 4 hovedtemaer

Blok 1: Op og ned i diagnoserne

Virksomheder skal til at have større fokus på neurodiversitet, på baggrund af en stigning i antallet af diagnoser i Danmark. Men hvorfor ser vi denne stigning, og hvorfor er det vigtigt at have fokus på? I den første del af webinaret skal vi høre fra en psykiater, der fortæller om diagnosernes kendetegn og møde en person, der har fået succes med sin diagnose på arbejdsmarkedet. 

Mød Camilla Ganzhorn, dir. i ADHD-foreningen, specialpsykolog Louise Meldgaard Bruun og Maria Haukrogh fra Velliv Foreningen.

Blok 2: Det neurodiverse arbejdsmarked

Hvorfor kan det være en fordel at tænke ud af boksen, når man skal ansætte nye medarbejdere? Hvad skal man som virksomhed være opmærksom på, når man ansætter medarbejdere med hjerner, der fungerer anderledes end de flestes? Og hvilken rolle har neurodiversitet i forhold til virksomhedens konkurrencedygtighed og fremtidssikring?

Mød Pernille Erichsen, underdir. i Dansk Industri, Carsten Lassen, dir., Specialisterne og Mette Rønnau, dir., Cabi.

Blok 3: Onboarding og konkrete redskaber

Hvad er vigtigt og godt at spørge ind til i jobsamtalen med neurodivergente? Hvordan sørger man som virksomhed for den gode onboarding og for, at den nyansatte kommer bedst ind i virksomhedens dagligdag? Og hvad gør man, hvis ansættelsen ikke fungerer alligevel?

Mød bl.a.: Lars Carlsen, Founder, People Like Us, Martin Iversen, Senior Director, Saab og Mette Krogh, administrationschef, Jørgen Sørensen A/S

Blok 4: Dagligdagen

Hvad skal man være opmærksom på for at få hverdagen på en neurodivers arbejdsplads til at fungere – både for medarbejderen med diagnosen, kollegaerne og for virksomheden? Hvordan kan man tilrettelægge arbejdsopgaverne så de passer til medarbejderne og til virksomhedens produktion? Hvad er den gode ledelse? Og hvordan kan man gøre diagnoser og hensyn til en naturlig del af hverdagen?

Mød bl.a. Tom Madsen, dir. Nordic Steel Force, Brian Nielsen, Senior Director, Norlys og Mathias Nielsen, sifter af Glad Teknik samt Victor Pahuus som er diagnosticeret med ADHD.

Talere

Herunder kan du se webinarets medvirkende talere

Maria Haukrogh, Velliv Foreningen

Velliv Foreningen sætter med dette webinar fokus på hvordan man som virksomhed kan blive bedre til at styrke neurodiversiteten på arbejdspladserne. Til gavn for virksomhederne og de ansatte.

Pernille Erichsen, underdirektør, DI

Hvilke udfordringer oplever DI, at deres medlemmer har ift at rumme folk med anderledes hjerner? Og hvordan ser DI fremtiden for at få et mere inkluderende arbejdsmarked?

Lars Carlsen, founder, People Like Us

People Like Us er et mikrobryggeri, hvor 80% af de ansatte har en diagnose. Hør om, hvordan Lars Carlsen får sin virksomhed til at køre rundt med succes for både bryggeriet og de ansatte.

Carsten Lassen, direktør, Specialisterne

Hvad er fordelene for virksomhederne ved at ansætte folk med psykiske udfordringer?

Om konkurrencefordelene ved at ansætte neurodivergente medarbejdere, der kan være ekstremt dygtige på særlige områder.

Louise Meldgaard Bruun, Specialpsykolog i psykiatri
Hvad er ADHD, ADD, autisme, Aspergers, angst og depression? Hvad er styrkerne og udfordringerne ved diagnoserne?
Og hvad er det bedste du, som leder kan gøre, når du har en medarbejder med en diagnose.
Camilla Ganzhorn, Dir., ADHD-foreningen

Hvor stort er problemet for folk med ADHD at komme godt ind på arbejdsmarkedet? Få Camillas bedste råd til dig, som leder, der synes at det er en stor opgave at skulle ansætte en medarbejder med en anderledes hjerne.

Brian Nielsen, Senior Director, Norlys

Brian arbejder med at få flere unge med diagnoser godt ind i Norlys. For ham, er det noget der kommer fra hjertet og lige præcis dét, er nøglen for succesen. Hør om, hvad han gør hos Norlys og få hans bedste råd til andre, der gerne vil ansætte medarbejdere med diagnoser.

Mathias Nielsen, stifter, Glad Teknik A/S

Mathias Nielsen lider selv af Aspergers syndrom og ADD. I 2018 startede han virksomheden Glad Teknik. Et stor del af de ansatte har diagnoser såsom infantil autisme, skizofreni, ordblindhed og ADHD.

Hør om, hvordan er hans egen diagnose med til at hjælpe ham ift alle hans ansatte.

Mette Rønnau, direktør, Cabi

Cabi er et non-profit videnshus, som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Hør om hvorfor det er vigtigt at få flere neurodivergente på arbejdsmarkedet og om hvordan socialt ansvar kan være med til at fremtidssikre virksomhederne.

Martin Iversen, Group Manager, Saab Danmark A/S
Hos Saab Danmark ansætter de, med stor succes, medarbejdere gennem et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for folk med Aspergers syndrom. Hør om deres erfaringer og om hvordan deres onboardingforløb er til gavn for både medarbejderne og virksomheden. 
Victor Pahuus Petersen, har diagnosen ADHD

Victor har ADHD og vil gerne gøre op med berøringsangsten for at tale om diagnoser med sin chef og blandt kollegaerne. For med åbenhed undgår man en masse misforståelser, dårligt arbejdsmiljø blandt kollegaerne og dårlige undskyldninger til chefen for, hvorfor man igen-igen må melde sig syg på jobbet. 

Tom Madsen, direktør, Nordic Steel Force

Hos Nordic Steel Force er der plads til forskellighed blandt medarbejderne. Nordic Steel Force har tidligere modtaget støtte fra Velliv Foreningen til at styrke den mentale trivsel i medarbejdergruppen, hvor forskellighed og højt sygefravær er en stor del af hverdagen. Hør om erfaringerne fra projektet og om hvordan Tom, som leder, sikrer høj trivsel blandt alle hans medarbejdere.

Hvad er Formiddag med fokus?

Et webinar med udgangspunkt i forskning og gode værktøjer

Velliv Foreningen har støttet et forskningsprojekt der har udviklet tre værktøjer, der kan bruges i arbejdet og kan munde ud i en senioraftale for den enkelte.

Wecademy logo

Copyright Wecademy ApS | kontakt@wecademy.dk | +45 7199 7079

Idé, tilrettelæggelse og produktion